MILJÖPOLICY

Vi eftersträvar att utföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vårt agerande skall styras av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.


Vårt mål är att utvecklas i branschen, kunna erbjuda bra service och ha en modern maskinpark.

För oss är miljöarbete en självklar del i ett ansvarsfullt samhällsbyggande.

Målet med miljöarbetet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och
fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter.


Vi arbetar långsiktigt med att förebygga negativ miljöpåverkan, effektivisera energiförbrukningen och skydda miljön.


Vi vill erbjuda miljöanpassade lösningar och produkter.